DE MANTELZORGPRAKTIJK

De Mantelzorgpraktijk helpt mantelzorgers met regeltaken, om hen te ontlasten en de zorg beter te regelen.

Adviseert werkgevers die mantelzorgers in dienst hebben, om verzuim en overbelasting te voorkomen.

De Mantelzorgpraktijk werkt onafhankelijk én professioneel: zij biedt een brede aanpak op de terreinen zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen mantelzorgers weer zorgen én hun eigen leven leiden.

Een goede balans, die de kans op overbelasting verkleint.