Mantelzorgmakelaar

Mantelzorger zijn betekent ook: contact met instanties, formulieren invullen, de weg vinden in zorgland en in wet- en regelgeving. Met de juiste argumenten uitleggen wat u nodig heeft.

Veel mensen lopen vast in het doolhof van voorzieningen en regels, die ingewikkeld en tijdrovend zijn.

De mantelzorgmakelaar van De Mantelzorgpraktijk zet alle mogelijkheden voor u en voor degene voor wie u zorgt op een rijtje en geeft u een persoonlijk advies op maat.

In begrijpelijke taal en het belangrijkste eerst.

Zodat u weet wat er mogelijk is en waar u voor kiest. En als u dat wilt kan ik ook zaken voor u regelen rondom zorg en voorzieningen.

Zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk voor u is.

Voorbeelden van wat wij voor u kunnen doen:

  • Uw mogelijkheden op het gebied van het persoonsgebonden budget (PGB), passende voorzieningen op het gebied van zorg en begeleiding, dagbesteding, wonen, vervoer, verlofregelingen, etc. uitzoeken en op een rijtje zetten.
  • Inzicht geven in eigen bijdragen
  • Overnemen van regeltaken en bemiddelen met overheidsinstanties en zorgaanbieders
  • Zoeken naar oplossingen voor ingewikkelde zorgsituaties
  • Voorbereiden van het keukentafelgesprek en indien gewenst samen bespreken
  • Het gesprek met uw werkgever voorbereiden en indien gewenst samen bespreken
  • Begeleiding en bemiddeling bij het zoeken van de juiste hulp en zorg
  • Schrijven van bezwaarschriften.

Wilt u dat De Mantelzorgpraktijk zaken voor u uitzoekt of regeltaken uit handen neemt?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoon of mail.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur voor het maken van een afspraak. Of stuur een bericht via het contactformulier of email, dan nemen wij contact met u op op een voor u geschikt tijdstip.
Wij attenderen u graag op de mogelijkheid van ons telefonisch spreekuur, iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur.