Het coachtraject van De Mantelzorgpraktijk richt zich speciaal op de werkende mantelzorger in het vinden van balans in de combinatie werk, mantelzorg en privé.

Want soms is dat evenwicht even weg. Bijvoorbeeld wanneer de zorg start en er plotseling veel op u af komt. Of juist als de zorg een langere periode betreft. Het werk gaat ondertussen gewoon door.

De combinatie werk en zorg kan uitmonden in overbelasting, verzuim of misschien zelfs een dreigend arbeidsconflict. Het coachtraject voor werkende mantelzorgers kan dan uitkomst bieden.

Omdat de vragen, problemen en behoeften van mantelzorgers divers zijn, is het traject per persoon verschillend.

Voor de één volstaat het formuleren van knelpunten en oplossingen binnen een kort tijdsbestek, de ander heeft behoefte de betekenis en dilemma’s van werk en mantelzorg onder de loep te nemen en hierover in gesprek te gaan.

Stapsgewijs wordt toegewerkt naar het formuleren van reële doelstellingen en oplossingen binnen de thuis- en/of werksituatie, die passen bij de behoeften van de mantelzorger, de werkgever en de zorgvrager.

In alle gevallen wordt vooraf de
inzet van de mantelcoach afgestemd, zodat u weet waar u aan toe bent.

Neem dan vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 19.00 uur.
Wij attenderen u graag op de mogelijkheid van ons telefonisch spreekuur, iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur.