Onder de mantelzorgers vormen de zogenaamde GGZ-mantelzorgers een aparte groep. Ze zorgen veelal langdurig voor psychiatrische patiënten. Deze groep mantelzorgers vraagt echter zelden om ondersteuning terwijl er zeker mogelijkheden zijn voor verbetering van hun situatie en verlichting van hun zorgtaken zoals bleek uit twee artikelen in de Haagse Stadskrant.

In een van de artikelen komt Deirdre Beneken genaamd Kolmer aan het woord. Zij is lector Mantelzorg aan de Haagse Hogeschool en (terecht) pleitbezorger voor meer aandacht voor de GGZ-mantelzorger.

De zwaarte van de zorg voor psychiatrische familieleden wordt onderschat door de omgeving en de professionele hulpverlening aldus Deirdre. Het betreft veelal langdurige mantelzorg zeker als het een kind betreft. Net als andere mantelzorgers zijn ze een emotionele steun voor mensen en regelen daarnaast allerlei praktische zaken. Wat het extra zwaar maakt is dat het gedrag van psychiatrische patiënten veelal onvoorspelbaar is. Een paniekaanval of een psychose kan zich elk moment aandienen. Een mantelzorger is daar altijd bewust of onbewust alert op en dat zorgt voor continue stress.

Verbetering is mogelijk

GGZ-mantelzorgers raken gemakkelijk verstrikt in de zorg voor een psychiatrisch kind of ouders. Een belangrijk misverstand is dat zij vaak denken dat door hun hulp het familielid (deels) kan genezen. Net zoals liefde geen kanker kan laten verdwijnen, kunnen psychiatrische aandoeningen evenmin met liefde worden genezen, stelt Deirdre.

Liever ziet ze dat deze GGZ-mantelzorgers hulp gaan zoeken. Niet alleen voor de verlichting van de mantelzorgtaken maar ook kan een psychische aandoening verbeteren met medicijnen of hulp van deskundigen. Zo wordt een voorbeeld gegeven van een moeder waarvan de zoon na zijn ontslag in een isolement terecht kwam. Hij verwaarloosde zichzelf en liet niemand meer in zijn huis. Zijn moeder probeert hem op alle mogelijke manieren te helpen. Uiteindelijk zocht zij hulp en na onderzoek bleek dat haar zoon licht autistisch was. Ze kreeg hulp om hiermee om te gaan en hierdoor verbeterde de situatie van haar zoon en hun onderlinge relatie.

Een psychiatrische aandoening verhelpen is zelden mogelijk. Verbetering van een situatie is veelal wel mogelijk door het inschakelen van de juiste hulpverlening. Hier kunnen deskundigen en een mantelzorgmakelaar bij helpen.

De volledige artikelen zijn te lezen op pagina 8 van de  Haagse Stadskrant 1-2018.