PERSBERICHT

De Mantelzorgpraktijk houdt gratis spreekuur in de bibliotheek.

Mantelzorg doet u uit liefde voor een dierbare naaste. Maar wellicht heeft u vragen als: ‘Hoe dien ik een aanvraag voor de WMO of een PGB in?’ ‘Welke eigen bijdrage kan ik verwachten?’ Of: ‘Ik wil de zorg anders regelen maar weet niet goed waar ik moet beginnen.’ Met al deze vragen rond zorg en mantelzorg kunt u terecht bij mantelzorgmakelaar Magda van Gestel. Magda houdt iedere eerste en derde vrijdag spreekuur in de nieuwe bibliotheek, aan het Stadhuisplein in Almere.

Magda van Gestel is de eerste mantelzorgmakelaar in Almere. Haar taak is een helpende hand te bieden aan mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen, naast de zorg, ook met veel regel- en papierwerk te maken en met verschillende loketten, organisaties en personen. Er komt veel op hen af en het is niet altijd gemakkelijk hierin de weg te vinden. Zeker is dat dit regelwerk veel tijd kost. Magda: ‘Samen met de mantelzorger bekijk ik wat de vragen en knelpunten zijn en bespreken we waar ik kan helpen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een woningaanpassing, vervoer of PGB. Ook kan ik inzicht geven in eigen bijdragen en naar een passende dagbesteding, woonvorm of begeleiding zoeken.’

Met meer persoonlijke vragen, zoals mentorschap, of over de combinatie werk en mantelzorg kan een mantelzorger eveneens bij Magda terecht. Bij veel mantelzorgers ligt bijvoorbeeld overbelasting op de loer. ‘Mantelzorg doen mensen uit liefde en het geeft voldoening, maar vraagt ook veel,’ weet Magda uit ervaring. ‘Mensen vinden het veelal moeilijk hun grenzen aan te geven of tijdig hulp te vragen. Het gevolg kan zijn dat je te weinig tijd voor jezelf overhoudt. Maar die is ook nodig om mantelzorger te kunnen blijven.’ Een mantelzorgmakelaar denkt mee over oplossingen, neemt zo nodig regeltaken over en kent de voorzieningen in de stad. Magda: ‘De mantelzorger houdt hierbij de regie en bepaalt zelf wat hij of zij wil. Mijn doel is te helpen de zorg en de mantelzorg goed te regelen. En daarmee is de persoon waarvoor zij zorgen ook geholpen.’

Het spreekuur is elke eerste en derde vrijdag van de maand in de nieuwe bibliotheek (naast de informatiebalie) van 14.00 tot 16.00 uur. Het spreekuur is gratis en een afspraak maken is niet nodig. Voor de aanvullende werkzaamheden kunt u vaak een beroep doen op de zorgverzekeraar: de meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor de mantelzorgmakelaar. Voor meer info over De Mantelzorgpraktijk van Magda van Gestel: 06-24 52 10 15 (van 8.00 – 19.00), www.demantelzorgpraktijk.nl of info@demantelzorgpraktijk.nl.