Zorgverleners

Bent u werkzaam in de zorg en ontmoet u mantelzorgers?

Dan weet u hoe ingewikkeld en weerbarstig de wereld van een mantelzorger soms is.

U wordt geconfronteerd met mantelzorgers die naast de zorg voor hun naaste te maken hebben met overheden en uitvoeringsinstanties, de verzekeraar, de werkgever en zorgaanbieders. Met ieder eigen verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, beleid en procedures. Die, hoe vervelend het ook is, niet altijd op elkaar aansluiten of leiden tot het op passende wijze gebruik maken van bestaande voorzieningen.

In uw dagelijks werk heeft u niet altijd de tijd om, naast de zorg voor de cliënt, diens mantelzorger te ondersteunen in al het regel- en uitzoekwerk waar hij mee geconfronteerd wordt.  

De Mantelzorgpraktijk helpt mantelzorgers hun situatie in kaart te brengen, informeert over de verschillende mogelijkheden voor henzelf of hun naaste, zoekt uit hoe het precies zit en kan regeltaken overnemen

Zodat de mantelzorger niet overbelast raakt en er een balans is tussen zorgen voor zijn naaste, privé en eventueel werk. De mantelzorger en cliënt zijn blij met het resultaat en u heeft meer tijd voor de zorg voor uw cliënten.

De dienstverlening van De Mantelzorgpraktijk wordt meestal vergoed door de aanvullende zorgverzekering, gemeente of werkgever.

Bent u zelf mantelzorger?

Kijk dan ook op de pagina voor mantelzorgers.