Medewerkers die ook mantelzorgtaken hebben, melden zich opvallend vaker ziek dan toen ze nog geen mantelzorger waren. Vooral het langdurend verzuim stijgt. En het aantal werkenden met mantelzorgtaken neemt toe. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk (zie kader).

Kennen van mantelzorgers

Toch is dit verzuim met verstandig management te voorkomen. De meeste bedrijven en organisaties kennen wel enkele medewerkers die mantelzorger zijn en ondersteunen hen ook. Uit onderzoek blijkt echter dat gemiddeld 1 op de 7 (!) medewerkers werk en mantelzorg combineert. In zorgende beroepen liggen deze cijfers zelfs hoger.

Mijn ervaring is dat organisaties ten minste de helft van de medewerkers met kleinere of grotere mantelzorgtaken niet kennen. De organisaties die ik ondersteun, adviseer ik daarom om te beginnen met een inventarisatie van het aantal werkenden met mantelzorgtaken en de knelpunten die zij ervaren. Deze kennis is een eerste stap in het voorkomen van verzuim.

Flexibiliteit helpt mantelzorger

Mantelzorg is heel divers zal ook uit de inventarisatie blijken. De beste aanpak is dat de leidinggevende en de medewerker samen de situatie bespreken. Dat gebeurt nu nog te weinig.

Door het vergroten van de kennis over dit onderwerp wordt het gesprek makkelijker. Vaak is het resultaat van zo’n gesprek dat met relatief kleine aanpassingen de overbelasting voor medewerkers direct is te verlichten. Door te voorkomen dat een medewerker overbelast raakt, beperk je het verzuim en de verzuimkosten.

Stijging aantal mantelzorgers en stijging verzuim

Op 24 maart 2015 verscheen het rapport Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal werkenden met mantelzorgtaken tussen 2004 en 2012 is gestegen van 13% naar bijna 18%. Het SCP constateert dat van de werkenden die mantelzorger zijn geworden, 18% zich in een jaar ten minste twee weken aaneengesloten ziek meldden. Daarvoor was hun langdurig verzuim 10%, een stijging dus van 8%.

Wanneer medewerkers meer dan twee jaar mantelzorger zijn, meldt 24% zich twee weken of langer achter elkaar ziek. Daarvoor was het lang verzuim in deze groep 11%. Vooral de groep medewerkers die meer dan twee jaar mantelzorg geven en een werkweek van 28 uur of meer hebben, laten een forse toename van het langdurig verzuim zien: voorheen verzuimde deze groep 7%, twee jaar later meldt 26% zich ten minste twee weken per jaar aaneengesloten ziek.