Eén op de zes medewerkers is mantelzorger. In de zorgsector is dat één op de vier en hun aantal neemt nog verder toe. Terwijl de gevolgen daarvan in uw huisartsenpraktijk voelbaar zijn, in de vorm van (grijs) verzuim, fouten of een minder goede werksfeer.

In deze workshop krijgt u zicht op de feiten en cijfers, de meerwaarde van mantelzorgbeleid en hoe u dat vorm geeft in de praktijk.

18 mei / 29 juni / 27 oktober / 6 december 2016 te Soest.

Meer informatie over deze geaccrediteerde nascholing voor huisartsen via de  website van wdhmn.