Komma van gestel in Intermediair

Niet alleen 50-plussers zijn mantelzorgers: ook 10% van de jongere medewerkers combineert werk met mantelzorg. Dat schrijft Angèle Steentjes in het artikel ‘Mantelzorg en werk combineren’ (website Intermediair, 19 mei 2015). Voor dat artikel vroeg Angèle mij hoe je...

Kennis en goed overleg beperkt verzuim mantelzorgers

Medewerkers die ook mantelzorgtaken hebben, melden zich opvallend vaker ziek dan toen ze nog geen mantelzorger waren. Vooral het langdurend verzuim stijgt. En het aantal werkenden met mantelzorgtaken neemt toe. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)...